Ремонт на двигатели

Основни ремонти

Ремонт окачване

Автосервиз Златарски

7 , 2013

Смяната на сензора става след като се отвият трите рапидни винта на задната броня, за да може да се бръкне без тя да се сваля.

Буксата се сваля като се натисне палчето, а самата тя се натиска навътре, тогава се вади лесно навън.
10 , 2013
Теч от горивната система е често срещан проблем при по-старите дизелови двигатели(над 10 год.).Причина за това са остарели гумени  уплътнения,горивоповоди както и самите гарнитури на гориво-нагнетателната помпа.
29 , 2011
Един от основните проблеми при съвремените дизелови двигатели е натрупването на нагар в смукателния и  изпускателен колектор,вследствие на нередовна профилактика на така наречената EGR система.Това причиниява загуба на мощност и преразход на гориво.  В статията са описани подробно стъпките са отстраняване на проблмема.

Блог за авторемонти

10 Jan

Nissan Terano II 2.7TD-Теч от Помпата

Теч от горивната система е често срещан проблем при по-старите дизелови двигатели(над 10 год.).Причина за това са остарели...

Нашите клиенти за нас